• 242DC79D-D2E0-457A-845D-11A42F18AA70
 • F11C2A5F-1777-4107-9860-80BBCE128D92
 • 5B4D5A92-79E2-4790-B483-249D0406EBC2
 • 6F20D53B-AF34-4FEC-A94D-AB71108B4CFB
 • 94A3FF33-7229-449D-986F-A5567E63B3CD
 • 6059F463-8CE9-4512-A641-56E2E5AFE675
 • B2326771-D1D5-4ABC-B708-7EB1AD95B234
 • 89A7B917-5C73-4DFE-AFEB-AEB0A4B40B2B
 • 87E05681-9362-4600-AC39-9948C657256E
 • 8A8905DF-33D8-445A-8FDE-D3C418439832
 • 0A8C3008-88C6-4375-821B-8E4FAEDC8579
 • B4061A9C-EE2D-4171-96C9-7E87412685DE
 • 9E37DFAB-65B0-4C4A-A9CD-296DF6B4B9CB
 • 48156B0B-73BA-4DA4-83CA-1E43DA4A5825
 • 5D4EC974-2167-4977-B708-D16BAC900B27
 • 2D49FE1E-89E0-448B-970F-5164BAF82E9E
 • 4888194A-56CD-4E5B-AA0A-6ECF56304A71
 • 6B46C169-D0F8-44E1-B455-26654EF15402
 • 7E2A84DF-2571-45C9-8D2A-0FD31D217265
1

BC0328 圓弧兩穿樂福便鞋|(米白/黑)

Regular price
NT$ 1,380.00
Sale price
NT$ 1,380.00
Regular price
NT$ 0.00
Worldwide shipping | Dawn
Worldwide shipping
Secure payments | Dawn
Secure payments

舒適的圓頭
修飾腳板的中線
軟後跟可以踩腳
輕鬆穿就很時髦

high-4cm
版型正常

Design by korea
made in china

7E2A84DF-2571-45C9-8D2A-0FD31D2172655B4D5A92-79E2-4790-B483-249D0406EBC26F20D53B-AF34-4FEC-A94D-AB71108B4CFB6E2D6C7E-009E-46EC-9509-FAA003FD4D3A89A7B917-5C73-4DFE-AFEB-AEB0A4B40B2B87E05681-9362-4600-AC39-9948C657256E8A8905DF-33D8-445A-8FDE-D3C4184398320A8C3008-88C6-4375-821B-8E4FAEDC8579B4061A9C-EE2D-4171-96C9-7E87412685DE9E37DFAB-65B0-4C4A-A9CD-296DF6B4B9CB48156B0B-73BA-4DA4-83CA-1E43DA4A58252D49FE1E-89E0-448B-970F-5164BAF82E9E242DC79D-D2E0-457A-845D-11A42F18AA706B46C169-D0F8-44E1-B455-26654EF15402F11C2A5F-1777-4107-9860-80BBCE128D92