• E14AF850-C624-45A0-96D1-C29F64299123
  • FB2A71F7-62C6-43DD-AC41-509B52B1C7BA
  • BE55E6D1-0ED0-4324-9ABC-682990C13A39
  • DB124D7D-A810-4E20-AB8F-722FE73AFC04
  • 9831E87C-1897-4B8D-B3E9-CEF467AB6D81
  • 1B75B12E-B193-48E3-866A-42821293618D
  • 9EADFDA8-511D-4B9C-9946-2FB4E44B903F
  • DBB11A64-5E36-43DF-AEED-F3EB9B632324
1

BC0225 簍空分袖設計上衣 |藏藍

Regular price
NT$ 990.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 990.00

門市人氣王之一

單看會覺得簡單

穿起來會出乎大家意料喜歡的一款!

穿上時 領口的單邊簍空、手肘的簍空設計

都更能體現出來

布料彈性也很好 適合各種身形

自在穿搭也能同時有型


Size Info (Cm)

F 肩寬39/袖長58.5/胸寬47/下擺47/長度58

Fabric Cotton
made in korea

1676253826185DE84CBBC-4390-48B2-890A-53B6312B96E7DB124D7D-A810-4E20-AB8F-722FE73AFC049831E87C-1897-4B8D-B3E9-CEF467AB6D811B75B12E-B193-48E3-866A-42821293618DE14AF850-C624-45A0-96D1-C29F64299123BE55E6D1-0ED0-4324-9ABC-682990C13A39

FB2A71F7-62C6-43DD-AC41-509B52B1C7BA